SCURT ISTORIC

Școala Profesională Specială ”Sfânta Maria”, Bistrița, judetul Bistrița-Nasaud


PREZENTAREA GENERALĂ A ŞCOLII

    Școala Profesională Specială “Sfânta Maria” este singura unitate şcolară din Bistriţa şi din judeţul Bistriţa-Năsăud care pregateşte personal specializat pentru calificări cerute pe piaţa forţei de muncă din domeniul Textile-pielărie, Turism şi alimentaţie, Construcţii şi lucrări publice, Estetica şi igiena corpului omenesc şi domeniul Mecanic, învăţământ special.

    Şcoala noastră e situată în zona de sud a oraşului Bistriţa. Istoria acestei şcoli începe cu data de 1 Decembrie 1955, când Direcţia Învăţământ Profesional din cadrul Ministerului Prevederilor Sociale emite Ordinul nr.96, reprezentând actul de naştere al şcolii, cu scop bine determinat – calificarea profesională în meseria de croitorie-lenjerie a tinerelor eleve invalide motorii (84 eleve).

    Din anul 1996 şcoala a fost mixată, învăţând în şcoală atât fete cât şi băieţi,iar din anul 2002 până în 2012 în unitate au funcţionat şi clase în învăţământul de masă, pregatind elevi in domeniul Estetica si igiena corpului omenesc, Turism si alimentatie publica, Industrie textile si pielarie.

    Profilul şcolii, oferta educţională s-a diversificat an de an şi s-a adecvat cerinţelor agenţilor economici şi pieţii muncii.

    Ca răspuns la cererile de pe piaţa forţei de muncă, şcoala noastră pregateşte, în prezent, 147 de elevi pentru domeniile:

  • Turism şi alimentaţie
  • Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
  • Estetica şi igiena corpului omenesc
  • Mecanică

All rights reserved. © grigore cotul